Workshopy 2019

Growth Mindset
V Nitre, 28.9.2019
Workshop je zameraný na podporu športového a osobnostného rastu mladých športovcov. Je určený športovým trénerom, rodičom a ľuďom pracujúcim so športovcami. Rastové nastavenie mysle (growth mindset) je dôležitým predpokladom dlhodobého rozvoja detí v športe. Na workshope si ukážeme, čo to growth mindset je, aké sú jeho zdroje a ako ovplyvňuje správanie a prežívanie dieťaťa.  Zameriame sa aj na spôsoby, ako podporovať športovú výkonnosť a rozvoj osobnosti mladých športovcov. Účastníci sa zoznámia s metódami a technikami, ako efektívne viesť jednotlivcov aj tímy a ako čeliť rôznym výzvam pri práci s nimi.


Ako byť lepším športovým psychológom, mentálnym koučom
V Nitre, 16.11.2019
Workshop je určený pre športových psychológov, mentálnych koučov, študentov psychológie a záujemcov o oblasť mentálneho tréningu. Budeme sa rozprávať o rôznych podobách mentálnej prípravy športovcov, trénerov aj rodičov. Workshop bude príležitosťou k profesionálnemu rastu a miestom zdieľania praktických skúseností. Prejdeme si špecifiká rôznych oblastí mentálnej prípravy v športe - práca one-to-one so športovcom, tímová príprava, skupinové workshopy a prednášky, spolupráca s trénermi, rodičmi a klubmi. Účastníci si zažijú aj niektoré techniky, ktoré sa používajú v praxi s klientmi.


 

26.7.2019