Webináre - Mentálna odolnosť

Ak chceme byť v športe ale aj v iných oblastiach úspešní, potrebujeme v určitých situáciách prejaviť odolnosť. Pri optimalizácii dlhodobej výkonnosti sa zaoberáme mentálnou odolnosťou a spôsobmi, ako ju rozvíjať. Dlhodobé spolupráce a mentálne tréningy v desiatkach športových disciplín nám ukazujú význam špecifickej práce s odolnosťou. Veľmi radi sa s vami podelíme o naše poznatky a samozrejme sme otvorení aj vašim pohľadom a skúsenostiam. Pripravili sme preto dva webináre na tému Mentálna odolnosť v športe a Rozvoj mentálnej odolnosti v tréningovom procese. 
 

MENTÁLNA ODOLNOSŤ V ŠPORTE 
Termín: 10.3.2021 o 18:00  
Obsah webináru:
• Význam mentálnej odolnosti v športe
• Model mentálnej odolnosti
• Piliere odolnosti
• Odolnosť a vekové fázy vývoja športovca
• Tímová odolnosť
Viac informácií nájdete tu. 
 
ROZVOJ MENTÁLNEJ ODOLNOSTI V TRÉNINGOVOM PROCESE 
Termín: 28.4.2021 o 18:00
Obsah webináru:
• Mentálna odolnosť v príprave športovca
• Rozvoj odolnosti v tréningovom procese
• Techniky a postupy zvyšovania odolnosti
• Rozvoj odolnosti v jednotlivých vekových kategóriách
• Príprava športovca na vrcholné podujatie
Viac informácií nájdete tu. 

Pre koho sú webináre určené: športovci, tréneri, rodičia, manažéri
Lektor: Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC
Cena: V prípade zakúpenia obidvoch webinárov do 3.3. je cena spolu 49 eur. Po tomto termíne je to 60 eur.
Na obidva webináre sa môžete prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára tu.

Tešíme sa na Vás

30.1.2021