Workshop sebadôvera

Pozývam Vás na workshop
 
ZVYŠOVANIE SEBADÔVERY A JEJ DLHODOBÁ STABILIZÁCIA
PRI PODÁVANÍ VÝKONOV
 
      Workshop je zameraný na prácu so sebadôverou, jej optimalizáciu a dlhodobú stabilizáciu. Sebadôvera je jedným z najdôležitejších faktorov podávania kvalitných výkonov a spokojnosti v profesionálnej oblasti. Systematickou prácou je možné zvyšovať a optimalizovať jej úroveň. Workshop bude kombináciou teoretických poznatkov a praktických aktivít. Pozornosť bude venovaná charakteristike sebadôvery a hlavným faktorom, ktoré ju ovplyvňujú. Účastníci sa zoznámia s postupmi a technikami zvyšovania jej úrovne s dôrazom na význam vzťahu myslenie – sebadôvera. Workshop je určený pre vrcholových športovcov, trénerov, manažérov, ľudí pôsobiacich vo výkonovej sfére a pre každého, kto sa chce naučiť efektívnejšie pracovať so svojou sebadôverou. 
 
Obsah workshopu:

  • Charakteristika sebadôvery
  • Hlavné determinanty
  • Príčiny a okolnosti poklesu sebadôvery  
  • Budovanie silnej a stabilnej sebadôvery
  • Vzťah myslenie – sebadôvera
  • Techniky zvyšovania aktuálnej úrovne
  • Praktické cvičenia

Miesto: budova Agroinštitútu v Nitre, Akademická 4
Čas: pondelok 20.7.2015 od 9:00 do 17:00 hod
Počet hodín: 8
Cena: 59,- eur v prípade zaplatenia do 30.6.2015, pri platbe po tomto termíne 69,- eur
Počet účastníkov: 22 
Lektor: Peter Kuračka
Koktakt: 0907 122 179, kuracka@sportovypsycholog.sk 
Číslo účtu: 1100474953/8410

Prihlásiť sa môžete zaslaním emailu na: kuracka@sportovypsycholog.sk. V prípade otázok ma môžete kontaktovať telefonicky na 0907122179 alebo emailom.
 

24.4.2015