Elite Mental Training

Čo je Elite Mental Training:
EMT je program mentálnej prípravy pre športovcov a tímy pôsobiace na vrcholovej úrovni. Náplňou programu je systematický tréning a rozvoj mentálnych schopností potrebných pri podávaní vrcholných výkonov. Je určený napríklad športovcom pripravujúcim sa na podujatia ako sú OH, PH, MS alebo ME. Okrem fyzickej, technickej a taktickej prípravy je dôležitou súčasťou tréningového procesu aj optimalizácia mentálnych schopností. EMT poskytuje systematický a individualizovaný prístup k mentálnej príprave športovca alebo tímu. V prípade potreby sú súčasťou programu konzultácie s trénerom alebo realizačným tímom.
 
Pre koho je určený:
Športovci a tímy pôsobiace na vrcholovej seniorskej alebo juniorskej úrovni, reprezentačné tímy, vrcholoví tréneri
 
Ako Elite Mental Training prebieha:
Základom programu sú pravidelné individuálne (tímove) sedenia, na ktorých trénujeme a rozvíjame jednotlivé mentálne schopnosti. Frekvencia závisí od individuálnych potrieb, fázy sezóny, časového odstupu od vrcholu sezóny atď. Súčasťou prípravy sú aj študijné materiály, telefonická resp emailová komunikácia medzi sedeniami a domáce mentálne tréningy. Ak je to potrebné, do programu zaraďujeme aj konzultácie s trénermi a realizačným tímom. V prípade, že športovec je v zahraničí, sedenia sa uskutočňujú online. Súčasťou spolupráce môže byť aj účasť na tréningoch alebo súťažiach. Proces aj obsah je prispôsobený potrebám jednotlivca alebo konkrétneho tímu.
 
Čo športovci/tímy získajú:

 • Systematický tréning mentálnych schopností potrebných v konkrétnom športe
 • Možnosť rozvíjať psychickú odolnosť a schopnosť efektívne zvládať kľúčové okamihy
 • Rozvoj schopnosti mentálne sa pripraviť na súťaž, zápas alebo vrcholné podujatie
 • Možnosť rozvíjať stabilnú vnútornú sebadôveru
 • Tréning efektívnej koncentrácie
 
Súčasti Elite Mental Training:
 1. Sebapoznanie
 2. Ciele
 3. Myslenie
 4. Práca s emóciami, so stresom
 5. Relaxačné a dýchacie cvičenia
 6. Tréning koncentrácie
 7. Sebadôvera
 8. Rozvoj mentálnej odolnosti

19.1.2020