Aplikácia MentalApp už aj na Slovensku

      Konferencia ENYSSP mi okrem užitočných poznatkov priniesla aj prvý kontakt s mentálnym tréningom športovcov prostredníctvom mobilnej aplikácie. Mental App pomáha športovcom a ostatným užívateľom rozvíjať a zlepšovať mentálnu odolnosť. Prostredníctvom mobilného mentálneho tréningu môže športovec pracovať na zlepšovaní psychických schopností potrebných pri podávaní výkonov. Využiť ju môžu aj športoví a mentálni tréneri, športový psychológovia alebo rodičia, aby lepšie sledovali prácu športovca a aby ich spolupráca bola efektívnejšia a flexibilnejšia.
      V aplikácii MentalApp nájdete krátke videá a audionahrávky informujúce o mentálnych schopnostiach a základných princípoch práce s psychikou. Ďalej tam nájdete konkrétne mentálne cvičenia, čiastkové ciele a kritéria ich napĺňania, ako aj systém komunikácie s trénerom. Športovec si môže vytvárať a dopĺňať vlastné ciele a spôsoby ich dosahovania.
      Výhody aplikácie Mental App:

  • Pomáha systematicky pracovať na psychickej stránke výkonnosti
  • Učí jadrové mentálne schopnosti prostredníctvom videí a audionahrávok
  • Poskytuje praktické mentálne cvičenia
  • Pomáha rozvíjať správne návyky a vhodný denný režim
  • Poskytuje spätnú väzbu a nástroje na sledovanie progresu
  • Umožňuje nastaviť si vlastné ciele a sledovať ich plnenie
  • Mentálnym trénerom poskytuje možnosť mentálneho tréningu malých aj väčších skupín
  • Trénerom umožňuje posielať správy jednotlivcom a celým skupinám
  • Jednoduchá, flexibilná a zábavná forma mentálneho tréningu
      MentalApp pracuje na každom type počítača alebo mobilného telefónu, takže ju môžete mať neustále pri sebe. Športovec s ňou pracuje sám, alebo môže byť prepojený so svojím mentálnym trénerom príp. športovým psychológom. Aplikáciu poskytuje americká spoločnosť Mental Training, Inc. a je dostupná v dvoch jazykoch, angličtine a španielčine. Viac sa o aplikácii môžete dozvedieť na: http://www.mentaltraininginc.com/mentalapp.php. V prípade záujmu o aplikáciu ma kontaktujte na kuracka@sportovypsycholog.sk.

.  

3.2.2015