Tímová dynamika

      Tím je skupina ľudí, ktorí sú vo vzájomnej interakcii a majú spoločný cieľ. Tak ako u jednotlivca, aj výkonnosť tímu spokojnosť jeho členov je veľmi pohyblivá. Závisí od mnohých faktorov. Zloženie schopných jednotlivcov do jedného družstva ešte neznamená, že zaručený úspech. Ak ste zaznamenali zhoršené výsledky vášho družstva, dôležité je položiť si správne otázky. S čím súvisí nižšia výkonnosť tímu? Na akej úrovni je sebadôvera tímu a jednotlivcov? Je komunikácia v družstve dostatočná a efektívna? Majú ciele jednotlivcov a ciele tímu spoločný prienik? Správne sa pýtať je kľúčové pri hľadaní rezerv a potenciálnych oblastí zlepšenia. V oblasti manažmentu je situácia podobná. Manažér by mal efektívne komunikovať s členmi tímu, viesť ich, motivovať k optimálnym výkonom a poskytovať vhodnú spätnú väzbu. Dôležitá je spokojnosť jednotlivcov, ich správna motivácia, koncentrácia na zadané úlohy.
      Každý tím má svoju hierarchiu. Tréner s realizačným tímom určujú pravidlá fungovania tímu. V rámci tímu sa však formujú aj neformálne pravidlá, ktoré nie sú oficiálne predpísané, ale predpokladá sa, že ich budú členovia dodržiavať. V tíme sa môžu vyskytovať rôzne neformálne role, ako napr. vodca, burcovač, zabávač, čierna ovca, obetný baránok. Dôležitá je úloha vodcov družstva. Títo môžu mať formálnu pozíciu (kapitán), alebo môžu byť neformálnymi vodcami. Práca s lídrami je dôležitou úlohou pre trénera aj pre mentálneho kouča.
      Hráči zaujímajú určitú pozíciu v hierarchii tímu. Táto pozícia väčšinou nie je výslovne daná, ale skôr vnímaná, symbolická. Pozícia v hierarchii znamená, ako veľmi je pre družstvo konkrétny člen dôležitý. Kto má momentálne pozíciu č.1 vo futbalových kluboch FC Barcelona a Real Madrid? Inými slovami, kto je v týchto družstvách najdôležitejší hráč? Asi viacerých napadne odpoveď Lionel Messi a Cristiano Ronaldo.
      Pre hráča je dôležité, aké miesto v tímovej hierarchii zaujíma. Nesúlad medzi pozíciou, ktorú by chcel hráč mať, a tou reálnou, vytvára nerovnováhu. Táto nerovnováha môže byť motivujúca a poháňa športovca k tvrdšej práci. Niekedy má však negatívny vplyv na mentálnu stránku výkonu hráča. Spôsobuje nespokojnosť, zvýšené obavy, pocity napätia, aktivuje negatívne myšlienkové vzorcov. Pri analýze tímového výkonu je veľa psychologicky relevantných tém. Budeme sa im venovať pri práci s konkrétnym družstvom.