Športovo-psychologické služby pre kluby

Klubom a organizáciám ponúkame komplexný balík služieb športového psychológa. Práca v športovej oblasti ukazuje, že čoraz viacero klubov potrebuje systematickú psychologickú prácu so všetkými zložkami systému. Ide nielen o prácu so športovcami, ale aj o odbornú prípravu trénerov, prácu s rodičmi a predstaviteľmi klubu. Iba organizácie, ktoré dokážu spojiť úsilie všetkých strán, zabezpečia pre športovcov najlepšie podmienky pre ich dlhodobý rast. Preto sme sa rozhodli pomáhať klubom zabezpečením komplexných športovo-psychologických služieb. Pre dlhodobý úspech klubu je potrebný systémový prístup. Systém v tomto prípade zahŕňa okrem športovcov aj trénerov, rodičov a samozrejme predstaviteľov klubu. Kompetencia a spoločné úsilie všetkých strán je nevyhnutnou podmienkou podpory talentov a ich cesty k objavovaniu vlastného potenciálu. 
 
Balík služieb pre klub alebo organizáciu na obdobie 6 mesiacov obsahuje (možné upraviť podľa požiadaviek klubu):

 • 2x seminár pre trénerov
 • 2x seminár pre rodičov
 • 4x skupinové sedenie so športovými tímami
 • Individuálne konzultácie pre športovcov a trénerov
 
Obsah seminárov pre trénerov:
 • Komunikácia trénera
 • Koučingové vedenie športovcov
 • Rozvoj emočnej inteligencie trénera
 • Nastavenie mysle hráčov – Growth Mindset
 • Riešenie konfliktných a náročných situácií
 
Obsah seminárov pre rodičov:
 • Spolupráca rodič – tréner – klub
 • Komunikácia s mladým športovcom
 • Myseľ športovca, jej rozvoj a tréning
 • Nastavenie mysle dieťaťa – Growth Mindset
 
Obsah tímových sedení pre športovcov:
 • Individuálne a tímové ciele
 • Tímová dynamika a vzťahy
 • Tréning a rozvoj koncentrácie
 • Optimalizácia sebadôvery
 • Zvládanie stresu a rozhodujúcich momentov
 • Zvládanie emócií
 • Mindfulness techniky pre športovcov
 • Tréning a rozvoj komunikácie v tímových športoch
Pre manažérov klubu: individuálne konzultácie, pomoc pri výbere trénerov a hráčov

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky alebo emailom.