Sebadôvera

          Sebadôvera je jedným z kľúčových prvkov psychiky športovca. Má veľký vplyv na výkonnosť športovca a na to, aké pocity pri športovaní a pri dosahovaní výkonov prežíva. Vyjadruje vieru jednotlivca vo svoje schopnosti a jeho mieru istoty, že úspešne zvládne zadanú úlohu. Úroveň sebadôvery je individuálna a značne premenlivá. Nie je to tak, že niekto má trvale vysokú sebadôveru a iný zase nízku. Jej úroveň kolíše v závislosti od vonkajších faktorov, ale hlavne od psychického nastavenia športovca. Pre nás je dôležité, že úroveň sebadôvery sa dá tréningom ovplyvňovať a meniť. Čím viac je sebadôvera športovca založená na ním kontrolovateľných faktoroch, tým je jej úroveň stabilnejšia a kontrolovateľnejšia.
           Uveďme si príklad. Futbalista za remízového stavu nepremení čistú šancu a z hľadiska sa ozve: „Taká šanca sa nedá zahodiť. Daj sa vystriedať ty drevák!“ Z lavičky sa ozve nahnevaný tréner: „Veď to daj technicky vedľa brankára!“ Čo tieto výkriky spravia so sebadôverou a výkonom hráča? To veľmi závisí od toho, na čom je jeho sebadôvera založená. Môže byť založená na vonkajších podnetoch z okolia, ktoré jej úroveň buď dvíhajú alebo znižujú. V tom prípade výkon hráča po podobných výkrikoch klesá. Na druhej strane môže byť jeho sebadôvera založená na faktoroch, ktoré je schopný on sám ovplyvniť, ako napr. maximálne úsilie, kvalitný tréning, optimálne psychické nastavenie. V tom prípade zostáva jeho viera vo vlastné schopnosti nezmenená a je schopný aj napriek nepremenenej šanci svoj výkon udržať na vysokej úrovni.
            Úroveň sebadôvery je ovplyvnená napr. úspešnosťou posledných výkonov, fyziologickým stavom, emočným stavom, vnímaným stupňom trénovanosti, vnímanou silou súperov, aktuálnym psychickým nastavením atď. Každý jednotlivec ju však môže vedome regulovať a meniť. Je však potrebná dlhodobá práca, aby sme naše sebavedomie vedeli efektívne riadiť a kontrolovať. Mojou úlohou je pomôcť športovcovi založiť dlhodobú úroveň sebadôvery na faktoroch, ktoré vie sám ovplyvniť. Vtedy vie jednotlivec efektívnejšie pracovať so sebavedomím, ktoré sa následne stáva odolnejším  voči vonkajším faktorom. 
            Najlepší športovci sveta sa často vyznačujú dlhodobo vysokou úrovňou sebadôvery. Aj oni však zažívajú obdobia, keď si neveria tak, ako by chceli. Dôležitá je však skutočnosť, že vedia so sebadôverou pracovať. Vedia zvyšovať a dlhodobo stabilizovať jej úroveň. Ich mentálna schopnosť je práve v tom, že dokážu aj napriek prehrám, neúspechom a chybám udržať sebadôveru na vysokej úrovni. Táto schopnosť sa dá naučiť a môžeme ju neustále zlepšovať.