Radka Kuračková

Mgr. RADKA KURAČKOVÁ
 
Volám sa Radka Kuračková, som psychologička a terapeutka. Pomáham ľuďom pri riešení ich životných a osobných problémov a ťažkostí, pri podpore ich osobnostného rastu a sebapoznania. Pracujem s problémami ako je úzkosť, depresia, rôzne druhy fóbií, panická porucha, psychosomatické problémy, poruchy príjmu potravy, školské a adaptačné problémy. Mojimi klientmi sú tiež ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách, ktorí čelia dlhodobému stresu alebo vyhoreniu. Venujem sa tiež problémom v partnerských vzťahoch, v obdobiach rozvodu alebo pri reprodukčných problémoch a neplodnosti.
Mám vysokoškolské vzdelanie v odbore Psychológia (UKF Nitra). Aktuálne som študentkou špecializačného štúdia v odbore Klinická psychológia (UK Bratislava) a certifikovaného dlhodobého psychoterapuetického výcviku v Kognitívno-behaviorálnej terapii (ABC Inštitút). Som členkou Slovenskej komory psychológov a zaregistrovaná v Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Snažím sa neustále vzdelávať a dopĺňať svoje schopnosti a vedomosti nielen pre dobro mojich klientov, ale aj pre svoj osobný rast.
Riadim sa heslom, že klient sám je najlepším expertom na svoj problém. Ja mu len pomáham odkryť cestu k jeho poznaniu, pochopeniu a vyriešeniu.
 
Vzdelanie:
2006 – 2009:    Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra. Odbor Psychológia. Bakalárske štúdium.
2009 – 2010:    Free Mover: Universidad de ValenciaValencia, Španielsko. Odbor Psychológia.
2009 – 2011:    Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra. Odbor Psychológia. Magisterské štúdium.
2011 – 2012:    Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra. Doktorandské štúdium. Odbor Pedagogická, poradenská a školská psychológia.
2015 – súčasnosť: Univerzita Komenského Bratislava. Špecializačné štúdium: Klinická psychológia.
2016 – súčasnosť: KBT dlhodobý psychoterapeutický výcvik
 
Workshopy:
2012: Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese
2014: Mindfullness postupy v KBT
2014: Terapeutická práca s klientmi majúcimi neukončené záležitosti s nežijúcimi ľuďmi ako sú
zosnulí pri tragických dopravných nehodách a pod.
2015: Práca so schémami v poradenstve a terapii I. a II.
2015: MDZT – Multidimenzionálny kresebný test
A mnohé ďalšie...
  
Pracovné skúsenosti:
2008: Fakultná nemocnica Nitra, Ústav klinickej psychológie. Prax. Pozícia: psychológ.
2009: Fakultná nemocnica Nitra, Psychiatrická klinika, detské oddeleniePrax. Pozícia:
psychológ.
2010: CARSIS, Valencia, Španielsko - súkromná ordinácia klinickej a poradenskej psychológie.
Prax. Pozícia: psychológ.
2011: Fakultná nemocnica Nitra, Psychiatrická klinika, oddelenie pre dospelýchPrax. Pozícia:
psychológ.
2014 – súčasnosť: RETEDIA s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, psychoterapie
a dopravnej psychológie. Pozícia: psychológ, terapeut.
2016 – súčasnosť: Ing. Mgr. Peter Kuračka. Pozícia: psychológ, terapeut.
2020 - súčasnosť: Vlastná psychologická a psychoterapeutická prax