Psychické charakteristiky vrcholnej výkonnosti

      Úroveň výkonnosti každého športovca je pohyblivá a prebieha v cykloch. Vývoj cyklov je individuálny a závisí od mnohých faktorov. Hlavne u mladších športovcov zaznamenávame väčšie výkyvy výkonnosti, skúsenejší jednotlivci sú schopní udržať jej úroveň stabilnejšiu počas dlhšieho obdobia. Každopádne existujú v oblasti psychiky určité spoločné znaky, ktoré charakterizujú vrcholné výkony.
       Nemusí to byť len prípad majstra sveta alebo víťaza olympijských hier. Aj športovci na nižšej úrovni môžu cítiť to, že sa im darí, že dosahujú stanovené ciele, že všetka vložená námaha sa im vracia. Majú radosť z vykonávanej aktivity, plne sa na ňu koncentrujú a vedia sa vyrovnať s prípadnými prekážkami. A práve spomenuté charakteristiky sú často spojené s top výkonmi vo svete športu. Vrcholná výkonnosť býva spojená s vysokou sebadôverou, s pozitívnym myslením, očakávaniami úspechu a schopnosťou vidieť náročnú situáciu ako výzvu. Športovci ale aj jednotlivci v iných sférach, ktorí dosahujú špičkové výkony, vedia pracovať so svojou koncentráciou, zamerať ju na správne objekty a flexibilne ju presúvať. Často sú zameraní skôr na proces, ako na samotné výsledky. Majú vysoké nároky na seba, stanovujú si zodpovedajúce ciele, a vedia sa vyrovnať so stresom a prekážkami. Dôležitá je taktiež schopnosť pracovať so svojimi emóciami, rozpoznávať ich a kontrolovať.
       Naopak každý športovec sa občas dostane do fázy, keď sa mu nedarí a nie je so svojou výkonnosťou spokojný. Takéto fázy sa vyskytnú v kariére všetkých športovcov. Dôležité je, ako skoro dokáže túto fázu rozoznať, ako sa vyrovná s poklesom formy a ako rýchlo sa dokáže vrátiť na pozitívnu vlnu. Slabšia výkonnosť je väčšinou spojená s nižšou sebadôverou, s pochybnosťami o sebe a svojich schopnostiach. Športovci často v tejto fáze myslia negatívne, klesá ich motivácia a pozornosť zameriavajú skôr na prekážky. Strácajú schopnosť koncentrovať sa len na faktory, ktoré bezprostredne ovplyvňujú ich výkonnosť, často ľahšie podľahnú svojim emóciám a nedokážu ich efektívne kontrolovať.
       Vidíme, že existuje zásadný rozdiel v psychických stavoch, charakteristických pre vrcholnú a naopak slabšiu výkonnosť jednotlivca v rôznych činnostiach a situáciách. Dôležité je uvedomiť si, že naše mentálne schopnosti môžeme výrazne ovplyvniť, môžeme na nich pracovať a zlepšovať ich. Najúčinnejšia je dlhodobá, systematická práca a samozrejme aplikácia zlepšených schopností v reálnej športovej a výkonovej činnosti.