Program individuálnej mentálnej prípravy PIMP

Program individuálnej mentálnej prípravy (PIMP) je jedinečný program zameraný na rozvoj psychických schopností potrebných pre dosahovanie vrcholných výkonov. Je určený pre športovcov a osoby od 14 rokov, ktoré chcú dosahovať dlhodobo vysokú úroveň výkonnosti. Obsahom programu je rozvoj psychickej odolnosti, koncentrácie, zvládania a využívania stresu, schopnosti pracovať s emóciami a cieľmi, rozvoj sebadôvery, motivácie, sebaregulácie a sebauvedomovania. Súčasťou procesu je aj využitie komplexnej psychodiagnostickej batérie PSYCHOPOWER TEST, ktorá umožňuje cielene prispôsobiť mentálnu prípravu individuálnym potrebám každého klienta. Po absolvovaní programu budete psychicky odolnejší, schopní podávať vyššie a konzistentnejšie výkony a prežívať pri športe a iných činnostiach viac radosti a uspokojenia.
 
Program obsahuje:

  • 90 minútové diagnostické sedenie
  • Päť 45 minútových sedení zameraných na rozvoj mentálnych schopností
  • Praktické cvičenia na rozvoj kľúčových schopností
  • Teoretické materiály
  • Workbook s mentálnymi cvičeniami
  • Telefonickú a emailovú podporu autora programu
 
Podrobnejšie informácie o programe nájdete tu

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať telefonicky: 0907122179, emailom: kuracka@sportovypsycholog.sk, na fb: Peter Kuračka alebo Športový psychológ.