Predštartová príprava

      Zápas alebo súťaž je pre každého športovca vyvrcholením týždňovej, mesačnej, pri olympijských hrách aj viacročnej práce. Jedným z cieľov mentálneho tréningu je zabezpečiť, aby bol jednotlivec pred súťažou a počas nej v ideálnom psychickom stave. To znamená, aby bol schopný navodiť a udržať také myslenie, pocity a telesné reakcie, ktoré vedú k vrcholnej výkonnosti. Všetky tri uvedené aspekty môže mať človek pod kontrolou.
      Pred zápasom, súťažou, verejným vystúpením alebo dôležitým rokovaním, je naša psychika ovplyvnená rôznymi faktormi. Únava, stres, nervozita vyvolaná dôležitosťou momentu, prítomnosť konkrétnych osôb, nízka sebadôvera, neúspech v predošlých obdobiach, negatívne reakcie okolia, to všetko môže ovplyvniť našu psychickú pohodu. Tréning psychologických schopností zlepšuje schopnosť pripraviť sa na tieto výkonové situácie. Dlhodobá príprava upevní sebadôveru, zlepší schopnosť zamerať pozornosť správnym spôsobom a odblokovať vonkajšie vyrušenia. Niektoré ďalšie oblasti mentálnej prípravy sú zamerané priamo na predštartovú prípravu.
      Dôležitá je práca s predsúťažnou nervozitou a stresom. Tieto sú bežnou súčasťou psychických stavov športovcov na všetkých úrovniach. Preto je dobré akceptovať ich a využiť pozitívnym spôsobom. Ak sú pocity napätia a stresové reakcie príliš silné, môžeme si pomôcť rôznymi metódami slúžiacimi na upokojenie a zníženie aktivácie (dychové cvičenia, relaxačné techniky, odvedenie pozornosti, vnútorná reč znižujúca napätie atď.). Iní športovci majú naopak problém s nízkou úrovňou motivácia. V takýchto prípadoch je potrebné použiť techniky na zvýšenie aktivácie (zrýchlené a dynamické dýchanie, aktivačná hudba, práca s vlastnými cieľmi, aktivačná vnútorná reč atď.)
      Súčasťou prípravy na výkon je aj predsúťažný režim. Ak chceme pred každou súťažou/zápasom konzistentne pripraviť nielen telo, ale aj psychiku na podanie vrcholného výkonu, je dobré mať rovnaký, príp. podobný režim. Strava v deň výkonu a deň predtým, spánok, odpočinok, predsúťažný tréning, čas príchodu na štadión alebo miesto súťaže, rozcvičenie. Je dobré zistiť, aký režim a rutina človeku najlepšie vyhovuje. Samozrejme je potrebné byť pripravený na nečakané udalosti, vyrušenia a zostať uvoľnený a sebavedomý aj po nich. Špeciálnym typom prípravy sú rutiny pred špecifickým momentom v hre/súťaži. Môže ísť o rutiny pred golfovým úderom, pred zahraním priameho a pokutového kopu pri futbale, pred pokusom atléta v skoku do diaľky, do výšky a pod. V tomto prípade ide o špecifické mentálne a telesné vzorce, ktoré sú naučené a v danej chvíli sústreďujú pozornosť na čo najlepšie prevedenie danej činnosti. Ich úlohou je okrem iného aj zabránenie vplyvu rôznych nežiadúcich podnetov a myšlienok.
      Podľa vzťahu výkonu na tréningu a v zápase/súťaži rozdeľujem športovcov na tri skupiny. Prvá skupina podáva dobré výkony v tréningu, ale má problémy zopakovať ich v zápase. Ďalší športovci dokážu predvádzať vyrovnané výkony na tréningoch aj v súťaži. A najlepší...tí majú schopnosť po kvalitnom tréningovom procese vystupňovať svoju výkonnosť v najdôležitejších momentoch. Práve tento atribút odlišuje top športovcov a iných profesionálov od priemerných jednotlivcov.