Pre koho je vhodný mentálny tréning

      Mentálny tréning je určený pre každého, kto chce pracovať na svojich psychických schopnostiach. Pomáham jednotlivcom aj skupinám skvalitniť svoje profesionálne výkony a zlepšiť prežívanie pri športe aj pri iných aktivitách. Tréning psychologických schopností využívajú jednotlivci pôsobiaci vo vrcholovom športe, ale aj výkonnostní a mladí športovci. Cieľom nie je len dosiahnutie špičkových výkonov, dôležitá je tiež spokojnosť, pocit sebanaplnenia, sebarealizácie a radosti. Šport je prostriedkom k rozvoju vlastnej osobnosti a k lepšiemu poznaniu samého seba.
      Mentálny tréning je určený nielen pre športovcov, ale aj pre iné profesie, v ktorých je dôležité podávanie výkonov. Manažéri, vedúci pracovníci, umelci, ľudia v mediálnej sfére, v týchto aj ďalších profesiách je dôležitá sebadôvera, koncentrácia na vykonávanú úlohu, motivácia, sebadisciplína, komunikácia, kreativita atď. Pomôžem vám pracovať na všetkých psychických schopnostiach potrebných pre dlhodobo optimálne pracovné výkony. 
      Tréning psychologických schopností je veľmi užitočný napr. vtedy, ak prežívate niektoré z nasledujúcich pocitov a situácií:

 • Chcete spraviť všetko preto, aby ste dosiahli vrcholnú výkonnosť
 • Chcete dlhodobo pracovať na optimálnej úrovni výkonov a na rovnováhe s ostatnými oblasťami vášho života
 • Chcete nájsť a čo najviac sa priblížiť k vášmu potenciálu
 • Prežívate strach zo zlyhania v súťaži, zápase, na tréningu, v práci
 • Nervozita pred súťažou, tréningom alebo vystúpením znižuje vašu výkonnosť
 • Neschopnosť preniesť zručnosti a výkony z tréningu na súťaž, z prípravnej fázy do reality
 • Pri športe alebo práci prežívate viac pocitov napätia, úzkosti, nervozity ako pocitov radosti a uspokojenia
 • Máte pocit, že by ste dokázali viac, ale niečo vás blokuje, nedovolí vám rozvinúť všetky schopnosti
 • Obavy, ako budú ostatní reagovať na váš výkon, ako vás budú hodnotiť
 • Rôzne ďalšie obavy, strach, nervozita, ktoré obmedzujú vašu výkonnosť
 • Cítite, že vám niečo v športe, v práci, v živote nefunguje, že nemáte správnu rovnováhu