Obsah mentálneho tréningu

      Tréning psychologických schopností má široký rozsah a závisí od konkrétnych potrieb a požiadaviek klienta. V nasledujúcej časti uvádzam niektoré oblasti, ktoré sú predmetom spolupráce v rámci mentálneho tréningu:

 • schopnosť uvedomovať si dôležité aspekty svojej osobnosti a činnosti, ktorú vykonávame,
 • selfmanažment,
 • uvedomovanie si vlastných myšlienok,
 • odhaľovanie myšlienkových vzorcov a automatických myšlienok, práca s nimi,
 • práca so schémami,
 • zvyšovanie úrovne sebadôvery,
 • dlhodobá stabilizácia sebadôvery,
 • zvládanie stresových a kritických situácií,
 • schopnosť podať maximálny výkon v kritických situáciách,
 • schopnosť udržať vhodný typ koncentrácie a flexibilne ju meniť,
 • motivácia,
 • vhodná úroveň aktivácie,
 • schopnosť uvedomiť si stratu koncentrácie a vrátiť ju späť,
 • stanovovanie si vhodných a účinných cieľov,
 • systematickosť práce a prípravy na výkon,
 • schopnosť efektívne a zdravo komunikovať,
 • schopnosť poskytovať efektívnu spätnú väzbu,
 • schopnosť viesť ľudí,
 • líderské schopnosti,
 • riešenie problémov,
 • riešenie konfliktných situácií,
 • práca s vlastnými chybami,
 • predštartová príprava.