Diagnostika mentálnych schopností

PSYCHOPOWER TEST

Ponúkame vám jedinečnú možnosť zmapovať mentálne schopnosti prostredníctvom batérie PSYCHOPOWER TEST. Tento komplexný nástroj bol vyvinutý pre zisťovanie úrovne rôznych psychických schopností potrebných pri podávaní vrcholných výkonov v rôznych športoch. PSYCHOPOWER TEST je zameraný na posudzovanie úrovne psychomotorickej výkonnosti, koncentračných schopností, sebadôvery, agresivity, schopnosti učiť sa, chybovosti, úzkosti a kognitívnych schopností. Výsledkom testovania je profil mentálnych schopností športovca resp. skupinový profil všetkých členov tímu pri kolektívnej využití. Získané informácie poskytnú športovcovi ucelený pohľad na jeho psychické zdroje. Slúžia taktiež na zacielenie ďalšieho rozvoja v mentálnych oblasti. Z výsledkov profitujú nielen športovci, ale aj tréneri, rodičia a športový psychológ resp. mentálny tréner. Viac sa o diagnostike mentálnych schopností dozviete tu.