Ciele

       Ciele sú ďalšou dôležitou súčasťou psychickej práce športovca. Ak má naša aktivita vhodný a dosiahnuteľný cieľ, vyvíjame v nej väčšie úsilie a práca je efektívnejšia. Cieľ je miesto alebo stav, kam sa chceme dostať. Ovplyvňuje našu sebadôveru, zameranie pozornosti, zvyšuje odolnosť a pomáha nám naučiť sa a zdokonaliť nové schopnosti. Viete, kam sa chcete dostať? Čo chcete v športe dosiahnuť? Máte ciele na dlhodobé aj krátkodobé obdobie? Sú vaše ciele merateľné? Stanovujete si ciele na jednotlivé zápasy aj tréningy? Akým spôsobom si spätne hodnotíte plnenie svojich cieľov? Tieto a podobné otázky by si mal športovec zodpovedať predtým, ako začne pracovať na nastavovaní cieľov.
         Kariéra športovca je náročná cesta plná prekážok, ktorá môže človeku priniesť veľa krásnych a pozitívnych skúseností. Pri každej ceste je dôležité stanoviť si cieľ, ktorý nám určí, kam chceme ísť, motivuje nás a dáva nám potrebný „drive“. Bez neho nám bude chýbať jasný smer a ťažko dosiahneme akýkoľvek úspech.
         Teoretické práce analyzujú rôzne druhy cieľov. Z hľadiska toho, na čo je cieľ zameraný, poznáme tri hlavné typy:

  1. výsledkové - zamerané na porovnanie s inými športovcami alebo tímami (poraziť najbližšieho súpera, byť prvý v súťaži, umiestniť sa do tretieho miesta),
  2. výkonové (performačné) - sledujú úroveň vlastných schopností v porovnaní s ich úrovňou v minulosti (zlepšenie osobného rekordu v behu na 400m, zlepšenie úspešnosti streľby z trestných hodov o 10%), 
  3. procesné - špecifikujú určitú procedúru alebo techniku rámci konkrétnej športovej činnosti, to znamená čo by sme mali v rámci danej aktivity robiť príp. akým spôsobom (futbalista - mať hlavu hore pri vedení lopty a vidieť rozmiestnenie hráčov na ihrisku, tenista – pri každom servise sa koncentrovať na správnu techniku tela a švih ruky).
          V otázke, aké ciele sú pre športovca najvhodnejšie, nie sú rovnaké názory. Často sa uvádzajú nevýhody stanovovania výsledkových cieľov, pretože ich nedosiahnutie môže viesť k znižovaniu sebadôvery športovca. Dochádza pri nich k prílišnému porovnávaniu s inými súpermi, príp. spoluhráčmi. Porovnávanie s ostatnými odvádza našu koncentráciu od procesu zlepšovania a práce na vlastných schopnostiach. Na druhej strane výsledkové ciele často motivujú jednotlivca alebo kolektív a ženú ich k maximálnym výkonom. Stanovovanie cieľov je veľmi individuálny proces, každému vyhovuje niečo iné. Záleží od jeho osobnosti, potrieb, motivácie, aj od konkrétnej situácie. V mojej práci uprednostňujem využívanie kombinácie všetkých typov cieľov. Každý z nich môže pomôcť klientovi v inej fáze alebo v inej špecifickej oblasti. Ich použitie závisí aj od kontextu udalostí a časového horizontu práce.