Autogénny tréning-I.

Autogénny tréning je systematický nácvik schopnosti navodiť si stav pokoja a uvoľnenia. Pri autogénnom tréningu si pomocou koncentrácie na určité formulky dokážete navodiť stav telesnej relaxácie a psychického preladenia. Toto preladenie je spojené napr. s poklesom svalového napätia, pokojnou činnosťou srdca a pravidelným dýchaním, so zameraním vedomia na vnútorný svet a prežívanie vlastného tela. Základný stupeň programu pozostáva zo šiestich stupňov. Po ich osvojení budete schopní sami praktizovať autogénny tréning, využívať ho pravidelne alebo bezprostredne v záťažových situáciách. Cvičenie vám pomôže byť odolnejšími voči rôznym formám duševnej a telesnej záťaže. Prispeje tiež k udržaniu rovnováhy a zlepšeniu schopnosti podávať optimálne výkony. Upozorňujeme, že autogénny tréning nie je počúvanie nahrávky hlasu s formulkami z CD alebo USB. Cvičenie vykonávané správne robíte sami bez cudzích inštrukcií. K správnemu nácviku autogénneho tréningu potrebujete opakované konzultácie s človekom odborne vyškoleným k jeho osvojeniu. 

Pre koho je autogénny tréning určený:

 • Športovci
 • Jednotlivci pôsobiaci vo výkonovej sfére
 • Manažéri, podnikatelia, vedúci pracovníci
 • Deti aj dospelí s ťažkosťami so zvládaním stresu
 • Jednotlivci, ktorí sa chcú zlepšiť v koncentrácii
 
Benefity osvojenia autogénneho tréningu:
 • Zlepšenie schopnosti navodiť si stav uvoľnenia
 • Lepšie zvládanie stresu
 • Zvyšovanie odolnosti voči duševnej a telesnej záťaži
 • Zlepšenie koncentrácie
 • Optimalizácia a stabilizácia výkonnosti
 • Tesnejší kontakt s vlastným organizmom
 • Prevencia zranení a zdravotných ťažkostí
 
Čo obsahuje program Autogénny tréning
 • Osvojenie šiestich stupňov autogénneho tréningu
 • 8 konzultácií s odbornou inštruktážou a nácvikom autogénneho tréningu
 • Telefonické a emailové konzultácie
 • Študijná literatúra
 
Cena:
280 eur